Timovi

U INFOMARE-u govorimo o timovima u dva konteksta. Imamo hijerarhijsku, funkcionalnu makro-organizaciju, a za složenije ugovore i veće razvojne projekte formiramo projektne timove. O timovima govorimo i kada klasificiramo nositelje naše osnovne djelatnosti po radnim profilima.

Dva su temeljna tima nositelja naše djelatnosti: razvojni inženjeri (developeri) i savjetnici (konzultanti). Znanja za obavljanje tih poslova ne mogu se steći samo formalnim obrazovanjem. Učenje se nastavlja i u našoj kući kroz praksu, usvajanjem internih standarda, specijalizacijom i upoznavanjem s razvojnim i produkcijskim tehnologijama naših proizvoda.

Razvojne inženjere „štitimo“ od izravnih kontakata s kupcima naših proizvoda i usluga. Time povećavamo zahtjeve za standardizacijom, potpunošću i kvalitetom specifikacija zahtjeva. Stariji razvojni inženjeri vode razvojne timove  - specijaliste za određena poslovna područja.

Konzultanti svakodnevno pružaju savjetodavnu pomoć krajnjim korisnicima naših proizvoda - u manjim poslovnim sustavima ili internim službama pomoći korisnicima u velikim poslovnim sustavima. Primaju i analiziraju zahtjeve i reklamacije naših kupaca. Iskusniji i bolje naobraženi konzultanti sudjeluju u implementacijama naših proizvoda i obrazuju krajnje korisnike. Vodeći konzultanti upravljaju projektima i timovima za implementaciju te sudjeluju u izradi specifikacija složenijih razvojnih zahtjeva. Svi sudjeluju u ispitivanjima novih proizvoda prije isporuke, a prema potrebi i u produkcijskoj okolini kupca. Konzultanti su „odvjetnici kupaca“ u našoj kući i „odvjetnici naše kuće“ pred kupcima. To nije nimalo lako. S godinama postaju vrsni znalci menadžmenta, različitih modela poslovanja i upravljanja tokovima procesa i dokumentacije, odnosno, postaju znalci upravljanja organizacijom u skladu s poslovnom strategijom.

Pogledajte priložene fotografije. Među tim mladim vrijednim ljudima, možda ćete prepoznati nekoga s kime ste surađivali.